Política de devolucions i reembossament

En tractar-se de productes alimentaris, cas de rebre’s defectuosament, cal enviar foto del producte dins el mateix dia de recepció i retornar-lo en el màxim de dos dies pel mateix transport. El subministrador assumirà la devolució i el reembossament de les depeses de transport només en el cas que apreciï efectivament  un mal estat del producte una vegada retornat. El reembossament del cost o la restitució del producte es produirà en el termini de deu dies.