Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- RESPONSABLE

ANTARES GERUNDA, SLU

NIF B-17949827

Carrer major, 28, 08569-Cantonigròs

Tel 938565058

Cancolom1957@gmail.com

www.cancolom.com

2.- PROCEDÈNCIA, FINALITAT I DESTINATARIS

– Dades personals de sol·licitant d’informació o client.

Les dades personals són proporcionats directament pels propis interessats amb la finalitat de gestionar la sol·licitud d’informació; es recullen dades personals identificatives i de contacte a través del formulari de contacte, o del correu electrònic o telefònicament per gestionar les comandes.

Per a l’encàrrec s’hauran d’informar el nom, telèfon i correu electrònic. En confirmar la comanda s’hauran d’informar les dades de l’adquirent relatives al lliurament i les dades fiscals quan es formalitzi la comanda.

Finalment, s’enviarà informació per mitjans electrònics sobre les futures activitats que dugui a terme l’entitat a aquells interessats que, degudament informats durant la recollida de dades no s’hi oposin.

– Sol·licitants d’informació

Les dades personals procedeixen del propi interessat el qual les proporciona en completar el formulari de contacte a la pàgina web, al trucar-nos per telèfon, a l’enviar-nos un correu electrònic o mitjançant consultes a les xarxes socials en què té presència l’entitat.

Aquestes dades s’utilitzen amb la finalitat de resoldre les consultes, tramitar les comandes i proporcionar informació de caràcter comercial a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

3.- LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ

Legitimació – Es tracten les dades facilitades pels propis interessats o els seu representants per gestionar el seu registre com a usuari a la web així com les pròpies derivades de la condició de client de l’entitat.

En el formulari de contacte es demana permís a aquestes persones per al tractament de les seves dades, per als casos en què la legislació vigent així ho exigeix, principalment en relació amb l’enviament de correus electrònics comercials. Es tracten les dades conforme preveu la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal i la normativa sectorial que resulti aplicable,  tals com la comercial i la tributària.

Conservació – Un cop les dades no siguin necessàries per als fins amb els quals van ser recollits, s’han de conservar a disposició de les administracions públiques competents, jutges i tribunals durant els terminis legals de conservació, és a dir mentre una llei ens pugui exigir que els presentem. Expirats aquests terminis es mantindran bloquejats fins que sigui possible la seva posterior destrucció o supressió.

4.- DESTINATARIS FORA DE LA UNIÓ EUROPEA

No cedim dades personals a tercers ni comptem amb proveïdors que ens prestin servei basats fora de la Unió Europea.

5.- CONSENTIMENT

El consentiment per als següents tractaments es recull de manera lliure, específica, informada i inequívoca mitjançant caselles en els propis formularis o a través del correu electrònic o telefònicament.

Si no es desitja rebre comunicacions per correu electrònic, s’hi pot formular oposició de manera senzilla en els mateixos formularis de la web www.cancolom.com a través de l’opció:

– Oposició a rebre comunicacions electròniques.

També es pot comunicar aquesta oposició a través del telèfon i del correu electrònic a cancolom1957@gmail.com

6.- DRETS

En relació a les dades recollides i/o tractades, es poden exercir els drets que segueixen:

  • Accés, o conèixer que dades personals tractades.
  • Rectificació o correcció de dades personals incorrectes o inexactes.
  • Supressió o eliminació de dades personals
  • Oposició o al fet que deixem de tractar les seves dades personals.
  • Limitació o restricció al tractament realitzat
  • Portabilitat o al fet que li proporcionem les seves dades personals.

Podeu exposar el cas i el dret que voleu exercir a Antares Gerunda, SLU Carrer Major,28 de 08569-Canotnigròs o  a formularis de la web www.cancolom.com  o al correu electrònic cancolom1957@gmail.com o al telèfon 938565058.

Podeu trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901.100.099 – 912.663.517)